En säljare har förbehållit sig äganderätten till lös egendom fram till dess köparen har erlagt full betalning för egendomen.