Konkursförvaltare eller i vissa fall borgenär begär att en rättshandling som en gäldenär har gjort före en konkurs eller en företagsrekonstruktion ska gå åter till gäldenären.