Egendom som gäldenären får behålla vid utmätning eller konkurs.