En person som har en fordran mot någon annan. Benämns även fordringsägare.