En person som lovat att betala någon annans skuld (exempelvis ett lån) om låntagaren, gäldenären, själv inte betalar.