Borgenären meddelar tingsrätten mot en viss avgift efter bevakningstidens utgång vilken fordran hen har i en konkurs.