Finansiell rekonstruktion är den del av rekonstruktionen som tar sikte på balansräkningen och skulderna.