En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs om du har ett bra företag som fått ekonomiska problem som är möjliga att lösa enligt lagen om rekonstruktion.