Konkursförvaltaren uttalar sig skriftligen om orsaken och tidpunkten för gäldenärens obestånd, hur bokföringen är skött, om det har förekommit återvinningsbara rättshandlingar, om det har förekommit någon olaglig värdeöverföring eller om någon är skadeståndsskyldig.