Skall ges in till tingsrätten senast sex månader efter beslutet om konkurs. En berättelse över varför bolaget gick i konkurs, hur bokföringen hanterats och om några avvikande transaktioner skett.