Konkursförvaltaren ska skriftligen ange vilka åtgärder hen har vidtagit under det senaste halvåret.