Tvångsmedel enligt vilket Kronofogden tar hand om egendom och överlämnar till sökanden.