Konkursförvaltaren är förhindrad att åta sig uppdraget på grund av att hen tidigare har haft vissa kopplingar till gäldenären eller borgenären.