Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar, dödsbo samt konkursbo.