En juridisk person som består av konkursgäldenärens tillgångar och som företräds av konkursförvaltaren.