En förteckning över en persons tillgångar och skulder per dagen för konkurs. Skall ges in till tingsrätten av konkursförvaltaren.