Företagets anställda har under en företagsrekonstruktion, på samma sätt som vid en konkurs, rätt att under viss tid få sin lön från Länsstyrelsen. Företaget får då en skuld till Länsstyrelsen, vilken ska regleras efter en genomförd företagsrekonstruktion. Om rekonstruktionen innefattar ett offentligt ackord kommer en stor del av denna skuld att omfattas av ackordet.