Fordran mot konkursboet som har uppkommit efter konkursdagen.