Vissa fysiska och juridiska personer som är nära sammankopplade med gäldenären på grund av släktskap eller ekonomiska förhållanden.