Borgenären kan inte göra gällande en fordran hos gäldenären på grund av att det har dröjt för lång tid mellan fordrans uppkomst och framställt krav.