Del av företagsrekonstruktionen där organisationen och verksamheten i företaget ses över.