Planen för hur rekonstruktionen ska genomföras och vilka åtgärder som ska vidtas för att företaget ska kunna bedriva en lönsam verksamhet. En preliminär rekonstruktionsplan ska presenteras av rekonstruktören vid det första borgenärssammanträdet vid tingsrätten, som ska ta ställning till om rekonstruktion ska få fortsätta.