Rekonstruktören leder rekonstruktionen genom att driva och övervaka processen, ge råd och se till att företaget följer reglerna för rekonstruktionen.