Egendom som inte ingår i ett konkursbo på grund av att den tillhör någon annan än gäldenären.