Konkursförvaltaren redovisar hur hen har förvaltat konkursboets medel.