En avgift som konkursboet betalar till Domstolsverket vid konkurser som avslutas genom utdelning.