En myndighet som utövar tillsyn över konkursförvaltarens arbete.