Ackordsuppgörelse utan att någon domstol är involverad.