Kronofogden tar tvångsvis egendom som tillhör en gäldenär och säljer den för en borgenärs räkning.