Profil: Anna Lauri Petrini

Möt Anna Lauri Petrini

Yrke: jurist vid Ackordscentralen Norrland.
Bakgrund: Utbildad jurist vid Umeå universitet och tog examen år 2012. Notarietjänstgöring vid Umeå tingsrätt mellan 2012–2014. Arbetade efter notarietjänsten både på Brottsoffermyndigheten och Migrationsverket, och därefter som skatteombud på Skatteverket.
Familj: man och tre söner, 8, 6 och 3 år gamla.
Fritid: Förutom att vara med familj och vänner ägnar Anna gärna tid åt träning eller salsa.
 
Berätta kortfattat om ditt arbete.
Jag började arbeta på Ackordscentralen den 11 september i år så allt är väldigt nytt. Jag kommer att biträda konkursförvaltarna i konkurshandläggningen. Jag kommer också att arbeta med affärsjuridik och tvister.

Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte dig till Ackordscentralen?
Jag kände att det var dags att gå vidare från min tidigare tjänst och var nyfiken på att prova på den privata sektorn. Ackordscentralen har ett gott rykte i Umeå, både för sin kompetens och som arbetsgivare. Jag var dessutom intresserad av sakrätten redan när jag studerade och tyckte även att konkurserna var intressanta när jag var notarie. Därför kändes Ackordscentralen som en lockande arbetsgivare.

Du kommer närmast från en tjänst som skatteombud på Skatteverket. Vad tror du att den erfarenheten kan tillföra till Ackordscentralens verksamhet?
Jag har processat i skattemål i förvaltningsrätt i flera år och har därför processvana. Även om förvaltningsprocessen till största del är skriftlig så tror jag att jag kommer att ha nytta av mina erfarenheter. Jag har arbetat både med inkomstskatt och mervärdesskatt och tror säkert att det kommer att finnas tillfällen då mina kunskaper kommer att vara till nytta.

Vilket är ditt intryck hittills av din nya arbetsplats?
Jag har fått ett väldigt fint intryck av min nya arbetsplats. Jag får bilden av att de anställda på Ackordscentralen verkligen trivs med sitt arbete, och det är jag övertygad om att jag också kommer att göra!

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 4 2023

Text: Anna Lauri Petrini/Anette Norling
Bild: Lena Lee