Profil: Lars Zetterberg

Möt Lars Zetterberg

Yrke: Jurist, konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator. Är IT-ansvarig för organisationen och arbetar även som konsultbolagsjurist åt Nevs i Trollhättan sedan 11 år tillbaka.
Bakgrund: Jur. kand. examen vid Lunds universitet 1993, notarie vid Kalmar tingsrätt och därefter hovrätten för västra Sverige där jag slutade som assessor. Anställd på Ackordscentralen sedan 1992.
Familj: Gift med Suzanne. Har en dotter, Annie, som är 21 år.
Fritid: Teater är ett stort intresse. Har under våren sett bland annat Körsbärsträdgården och Vox Humana på Dramaten.

Berätta kortfattat vad ditt jobb innebär.
Jag arbetar främst med ren konkurshantering. Det innebär vanligtvis att jag arbetar som konkursförvaltare tillsammans med en handläggare och oftast en ekonom som sköter mycket av det praktiska. Dessutom lägger jag ungefär 50 % av min arbetstid på rollen som konsultbolagsjurist åt Nevs.

Hur har Ackordscentralen och ditt arbete förändrats sedan du började arbeta här?
Det är framför allt digitaliseringen som är den stora skillnaden. När jag började 1992 var datorn en lite bättre skrivmaskin, och vi hade ingen mejl. Idag har vi gått till en nästan total digitalisering där allt vi gör sparas i dokumenthanteringssystem. Det är en enorm utveckling. Som IT-ansvarig för organisationen har jag på nära håll sett den stora förändringen i vårt arbetssätt.

Sverige befinner sig i en ekonomiskt utmanande situation. Vilken roll spelar Ackordscentralens verksamhet i ett sådant läge?
Vår verksamhet spelar en stor roll. Vi är en viktig aktör när det gäller både stora och små ärenden. Det gäller såväl konkurser som rekonstruktioner och även rådgivning som vi arbetar mycket med.

Vilken är dina reflektioner hittills kring den nya lagen om företagsrekonstruktion?
Den har försvårat för många bolag att få en rekonstruktion, framför allt för de bolag som bara behöver en finansiell rekonstruktion. Dessa bolag går antagligen i konkurs i stället, trots att de skulle haft en stor möjlighet att överleva. Numera är det väldigt svårt att få igenom en ansökan och det krävs så mycket förarbete att de bolag som ansöker behöver ha en väldigt hög omsättning för att det ska löna sig. Jag har sagt nej till många bolag som velat ansöka om rekonstruktion på grund av att de har för låg omsättning.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2023

Text: Anette Norling
Bild: Ola Kjelbye