Regelverk kring lönegarantin utreds

Regeringen har gett i uppdrag till Skatteverket att se över regelverket som styr den statliga lönegarantin. Myndigheten ska undersöka vad som krävs för att själva kunna ta över ansvaret för lönegarantin, något som i dagsläget sköts av länsstyrelserna. De ska dessutom ge förslag på åtgärder för att effektivisera kontrollen och hindra felaktiga utbetalningar. Dessutom ska de föreslå förändringar för att staten enklare ska kunna stoppa och kräva tillbaka felaktigt utbetald lönegaranti.

Den statliga lönegarantin är en ersättning som anställda kan få när ett företag försätts i konkurs eller genomgår en rekonstruktion och inte kan betala ut den lön som företaget är skylig den anställde. Uppskattningsvis rör det sig om hundratals miljoner kronor som betalas ut felaktigt varje år genom lönegarantisystemet.

I ett uttalande på Regeringens webbsida säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

”Vi ser att lönegarantin är ett stöd kriminella riktar in sig på. Därför är det viktigt att täppa igen alla luckor som kan bidra till felaktiga utbetalningar. Ett uppdrag ges till Skatteverket att utreda och återkomma med förslag på åtgärder. Inte en krona ska gå till kriminella.”

Utredningen beräknas vara klar senast den 3 juni 2022.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022

Text: Anette Norling
Bild: Luke Southern/Unsplash