REKON – en betydelsefull påverkare inom rättsområdet

Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet är organisationen som bland annat verkar för att god sed för förvaltare och rekonstruktörer upprätthålls samt att lagstiftningen inom obeståndsrätten är ändamålsenlig. Vi har träffat ordförande Hans Andersson för en intervju.

Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) grundades 1986 på initiativ av Rolf Åbjörnsson som även var ordförande under många år. Syftet var att samla de professionella aktörerna på obeståndsmarknaden, med fokus att värna en självständig och professionell konkursförvaltning.

REKON är en del av Advokatsamfundet och organiserar idag det stora flertalet konkursförvaltare. Hans Andersson, delägare och vd för Advokatbyrån Kaiding i Piteå, är ordförande sedan 2016.

– Organisatoriskt så är strukturen densamma som vid starten, men jag och styrelsen har försökt utveckla medlemsnyttan för våra cirka 400 medlemmar runt om i Sverige. Ett exempel är att erbjuda mer utbildning, senast hade vi en utbildning i GDPR-frågor för konkursförvaltare. Jag är dessutom intresserad av att skriva och delta i debatten, därav ett ökat fokus på att skriva bra remisser och debattartiklar, berättar Hans.

Debattartiklar ett led i påverkansarbetet
Förra året skrev Hans, tillsammans med Lars-Henrik Andersson, en debattartikel i SvD om att skatteregler orsakar onödiga konkurser.

– Artikeln var ett led i ett påverkansarbete mot våra politiker. Delar av styrelsen träffade riksdagsledamöter och presenterade vad vi tyckte behöver göras inom obeståndsrätten och skatterättsliga företrädaransvaret. Med den här artikeln kunde vi nå en bredare publik.

REKON består av styrelsen och elva lokala kollegier. Vid varje styrelsemöte diskuteras i stort sett alltid några frågor som kommer från de lokala kollegierna.

– Vi har ingångar centralt för att föra detta vidare till lämplig person, som till exempel politiker, Tillsynsmyndigheten (TSM), någon på departementen eller domstolarna.

REKON en självklar påverkare
Med den erfarenhet och den kunskapsbank som REKON och dess medlemmar besitter, utgör föreningen en betydelsefull instans i dialogen med politiker, domstolar och TSM. De är också regelbundet remissinstans när det ska beredas lagstiftning som har med obestånd att göra.

En fråga där REKON har varit med och stoppat förslag är utredningen om att övergå från traditionsprincipen till avtalsprincipen. Ett annat stoppat förslag var när TSM och Domstolsverket, inom ramen för konkurs, verkade för att lyfta över en del av domstolarnas roll men även en del av förvaltarnas arbetsuppgifter till TSM.

– Dessutom tycker jag att vi har varit med och ökat trycket för en reformering av rekonstruktionslagstiftningen. Entreprenörskapsutredningen kom med ett förslag 2016, och Insolvensutredningen med ett likvärdigt 2010. Problemet är att lagstiftaren inte har orkat gå vidare med förslaget, säger Hans Andersson.

REKON har yttrat sig positivt till förslaget om det nya EU-direktivet om rekonstruktion och effektivare insolvenshantering, och hoppas att lagstiftningen genom EU blir tvingad att gå vidare med direktivet och som en del av det gör rekonstruktionslagstiftningen mer modern.

– Ska det bli förändringar på det här området krävs det nästan ett tryck från EU, säger Hans Andersson.

En modernare rekonstruktionslagstiftning i fokus
Fokus för REKON under 2019 kommer vara att fortsätta ligga på för att få igång arbetet med moderna regler kring rekonstruktion, och även att ta fram rekommendationer för GDPR för deras medlemmar. Bokföringsnämnden ska dessutom ta fram nya regler för bokföring i konkurs och där ska REKON också delta.

Under Insolvensrättsligt Forum i Uppsala är REKON är en självklar deltagare och Hans Andersson har stora förväntningar på årets forum.

– Insolvensdirektivet har diskuterats tidigare men nu är det skarpt läge. Jag har varit med och tagit fram programmet så jag kan inte vara annat än nöjd, säger Hans Andersson.

Text: Anette Norling
Foto: Tomas Bergman

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2019