Bråstaborg Villor AB

556985-7617

Bolagets verksamhet har sedan starten 2015-05-01 enbart bestått i ägandet av mark-området Bråstaborg i Sala samt genom projektering av detsamma försäljning allt efterhand av 41 villatomter till privatpersoner, med eller utan av Bolaget nyproducerad villa på respektive tomt, nedan kallat ”Bråstaborg-projektet”.

Preliminär rekonstruktionsplan
Vanliga frågor och svar