Mediehuset Grönt AB

559000-5244

Bolagets verksamhet har sedan starten 2015-01-15 bestått i att ge ut tidningar i såväl pappers- som digital form inom miljöområdet. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med sammanlagt 26 anställda. Som framgår av nedanstående redogörelse för Bolagets ekonomiska förhållanden har verksamheten vuxit kontinuerligt sedan starten.

 

Preliminär rekonstruktionsplan
Vanliga frågor och svar