SAS AB

556606-8499

Preliminär översikt över företagsrekonstruktion
Prel. översikt - bilagor
1 Ställningstagande till rekonstruktionsplanen den 10 juni 2024
2 SAS AB - Rekonstruktionsplan
Bilaga 1 - Rekonstruktörsberättelse den 10 juni 2024
Bilaga 1.1 till rekonstruktörsberättelse - års- och hållbarhetsredovisning 2022-2023_sid 1-56
Bilaga 1.1 till rekonstruktörsberättelse - års- och hållbarhetsredovisning 2022-2023_sid 57-92
Bilaga 1.1 till rekonstruktörsberättelse - års- och hållbarhetsredovisning 2022-2023_sid 93-158
Bilaga 1.2 till rekonstruktörsberättelse - Förteckning över tillgångar och skulder SAS AB den 10 juni 2024
Bilaga 2 - Definitioner
Bilaga 3 - Förslag till beslut om kontantemission
Bilaga 4 - Förslag till beslut om DIP-emission
Bilaga 5 - Förslag till beslut om kvittningsemission
Bilaga 6 - Förslag till beslut om apportemission
Bilaga 7 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bilaga 8 - Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
Bilaga 9 - Förslag till beslut om fondemission
Bilaga 10A.1 - Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § och 13 kap 6 § ABL
Bilaga 10A.2 - Revisorsyttrande enligt 12 kap 7 § och 13 kap 6 § ABL
Bilaga 10B.1 - Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL (DIP-emissionen)
Bilaga 10B.2 - Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § ABL (DIP-emissionen)
Bilaga 10C.1 - Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL (kvittningsemissionen)
Bilaga 10C.2 - Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § ABL (kvittningsemissionen)
Bilaga 10D.1 - Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL (apportemissionen)
Bilaga 10D.2 - Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § ABL (apportemissionen)
Bilaga 10E.1 - Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § ABL
Bilaga 10E.2 - Revisorsyttrande enligt 20 kap 14 § ABL
Bilaga 11 - Minoritetsaktieägaravtal
Bilaga 12 - Plan Supplement in connection with Chapter 11 Plan (CVN-relaterad dokumentation)
Bilaga 13 - Sammanfattning av CVN-strukturen
Bilaga 14 - Berörda parter och gruppindelning
Bilaga 15 - CVN Registration Form
Ställningstagandets bilaga 2 - Fullmakt till rekonstruktören (fordringsägare)
Ställningstagandets bilaga 3 - Fullmakt till rekonstruktören (aktieägare)
Ställningstagandets bilaga 4 - Fullmakt ombud (fordringsägare)
Ställningstagandets bilaga 5 - Fullmakt ombud (aktieägare)
Vanliga frågor och svar