Rekordstort skuldberg till Kronofogden

Sedan förra årsskiftet har skulderna till Kronofogden ökat stort för såväl privatpersoner som företag. Samtidigt är antalet skuldsatta privatpersoner rekordlågt. När det gäller antalet skuldsatta företag har dessa ökat måttligt de senaste åren.

Vid årsskiftet fanns 391 039 personer samt 55 776 företag registrerade hos Kronofogden, jämfört med året innan då det fanns 402 205 personer respektive 54 333 företag registrerade. En liten minskning när det gäller privatpersoner och en mindre ökning när det gäller företag. Skuldberget är däremot rekordstort för båda.

Tidigare handlade privatpersoners skulder oftast om tv-avgift och fordonsrelaterade skulder. Numera är skulderna främst kopplade till privatlån, banklån och mobiltelefoni. De företag som är vanligast förekommande i Kronofogdemyndighetens register är företag inom restaurangbranschen, företag som sysslar med byggande av bostadshus och andra byggnader samt konsultverksamhet avseende företags organisation. De företag som står för de största skuldbeloppen hittar man däremot inom elektronik, telefoni och telekommunikation.

Företagens skulder ökar med ungefär 27 miljoner kronor per dag, och det beror främst på några få företag. 0,4 % av företagen i Kronofogdens register står för hela 63 % av skuldbeloppet.

– Det är vissa specifika företag med väldigt stora skulder som driver upp skuldbeloppet. Till exempel så har många av de företag som är inblandade i den stora mobilhärvan fått sina skatteskulder skickade till oss. Det är antagligen därför som vi också kan se att skuldbeloppen ökar så mycket i just dessa branscher, säger Davor Vuleta.

Siffror från årsskiftet
391 039 personer hade skulder till Kronofogdemyndigheten på 94 430 204 658 kr.
Privatpersonernas skulder har ökat med 8 % sedan 2020.

55 776 företag hade skulder till Kronofogdemyndigheten på 32 803 247 476 kr.
Företagen skulder har ökat med 44 % sedan 2020.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2022

Text: Anette Norling
Bild: Zdenek Machacek, Unsplash