Skulder

Om ditt företag är på väg in i en likviditetskris, är antagligen din första tanke att skapa tillskott i kassan. Men att parallellt fundera på skuldsidan är också en bra idé.

Om du ställs inför det faktum att ditt företag är på väg in i en likviditetskris, är antagligen din första tanke att skapa tillskott i kassan. En bra tanke. Men att parallellt fundera på skuldsidan är också en bra idé. Som rekonstruktörer ägnar vi oss huvudsakligen åt att analysera och värdera balansräkningens skuldsida.

Var går gränsen mellan en sund och osund skuldbelastning? Om vi ser att företaget är friskt och har en potential i framtiden, så är det vårt jobb att skapa en bättre balans mellan tillgångar och skulder, att få företaget på fötter igen. Rätt skött kan detta vara skillnaden mellan framgång och undergång.

Läs mer om detta och annan skuldrelaterad information här.