Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2023

Efter många års uppehåll är det äntligen dags för Stiftelsen Ackordscentralens Dag. Dagen bjuder på ett varierat innehåll och inleds med temat ”Vart tar världen vägen?”. Därefter behandlas allt från styrelsens roll i dagens turbulenta omvärld till fastighetsbranschens utmaningar och Sveriges väg framåt. Vi har träffat Stiftelsen Ackordscentralens ordförande Bertil Hult för att prata lite om eventet.

Eventet hålls vanligtvis vartannat år, men på grund av pandemin är det fem år sedan sist. Vad kan besökarna förvänta sig?
Pandemin ställde ju till det på många sätt, men nu är vi tillbaka med full kraft. Vi kommer att fokusera på en framtidsspaning i en osäker värld. De kvardröjande effekterna av pandemin i kombination med krig i Europa skapar mycket stora utmaningar för vårt näringsliv. Här har Ackordscentralen en viktig roll att spela. Våra stadgar är tydliga med uppdraget: att tillvarata leverantörers, fordringsägares, de anställdas och samhällets intressen i rekonstruktioner och insolvens. Att i det sammanhanget också kunna berätta om den nya rekonstruktionslagstiftningen skapar en inramning som jag tror kan bli väldigt intressant.

Vilket syfte fyller Stiftelsen Ackordscentralens Dag?
Syftet är tvådelat, dels att ge våra gäster en intressant och tankeväckande dag, dels att fortsätta marknadsföra vårt varumärke och att sätta in det i sitt sammanhang.

Besökarna kommer att få lyssna till många olika ämnen. Allt från ”Vart är Sverige på väg” till en utvärdering av den nya rekonstruktionslagstiftningen och en analys ur ett mer globalt perspektiv. Vad ser du själv mest fram emot?
Jag tycker, särskilt i dessa tider, att en styrelses omvärldsbevakning och diskussion kring de slutsatser man kan, och behöver, dra utifrån sitt företags verksamhet skall bli mycket intressant.

Det är flera stora namn under eventet som Klas Eklund och Annika Winsth. Vad betyder det för att locka publik?
Såklart är ju den typen av mycket kvalificerade föredragshållare en viktig ingrediens i att locka besökare. Jag hoppas att det också leder till en hög interaktion mellan scenen och publiken!

Anmälan till eventet sker här senast den 26/3. På sidan hittar du också fullständigt program etc.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2023

Text: Anette Norling, Bertil Hult