Stiftelsen Ackordscentralens stipendiater 2022

Under Stiftelsen Ackordscentralens dag 2023 delades det ut stipendier till Jamie Järpsten och Amanda Kvarnerås som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats inom ett ämne som anknyter till vår verksamhet.

Jamie Järpsten har studerat vid juristprogrammet vid Stockholms universitet och skrev sin uppsats om "En svårfångad vårdplikt: Om ansvaret för tredje mans lösöre i konkursboets besittning".

Amanda Kvarnerås studerade vid juristprogrammet vid Uppsala universitet och skrev sin uppsats om ”Kreditprövning för att motverka överskuldsättning: Fyller kravet på kreditprövning sitt syfte?”.

Bild: BildN