Stiftelsen Ackordscentralens stipendium 2023

Emma Frankenberg har 2023 tilldelats Stiftelsen Ackordscentralens stipendium för sin uppsats ”En rätt till inträde eller endast en möjlighet att inträda? Giltigheten av ipso facto-klausuler i konkursgäldenärens köpeavtal”.

Uppsatsen har varit hennes examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt och handledare har varit universitetslektor Jonatan Schytzer.

För Emma känns det väldigt ärofyllt att ha tilldelats Stiftelsen Ackordscentralens stipendium för 2023.

– Jag är glad över att mitt examensarbete uppskattades av en sådan stor aktör på insolvensrättens område, säger Emma Frankenberg.

Ta del av Emmas uppsats här: https://ackordscentralen.se/stiftelsen-ackordscentralens-stipendium-till-emma-frankenberg/