Stipendier 2020

För 2020 delas Ackordscentralen Syd AB:s stipendier ut till de båda juristerna Anna Hjörneby och Sofie Österberg.

Ackordscentralen Syd AB delar årligen ut stipendium om sammanlagt  25 000 kronor till studerande vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet som på ett förtjänstfullt sätt skrivit ett examensarbete inom något av Ackordscentralens verksamhetsområden. Rätt att nominera till stipendiet har uppsatshandledare vid juridiska fakulteten. För 2020 delas stipendiet mellan de båda juristerna Anna Hjörneby och Sofie Österberg.

Anna Hjörneby tilldelas stipendiet för sin uppsats: Tillägnelse av pantsatta aktier – Om skiljelinjen mellan tillåten tillägnelse och ogiltigt förverkande av pant.

Sofie Österberg tilldelas stipendiet för sin uppsats: En förmånlig avveckling av boet, för vem? – En analys av konkursboets ansvar för miljöfordringar.

Vi på Ackordscentralen tackar båda författarna för ett mycket förtjänstfullt arbete och önskar dem lycka till i sina fortsatta karriärer.