Ackordscentralen Norrland har flyttat

Ackordscentralen Norrland har flyttat sitt kontor till nya lokaler. Sedan den 1 april finns kontoret centralt beläget i Umeå i korsningen Nygatan-Rådhusesplanaden med adress Nygatan 19 B. De nya lokalerna har inför flytten totalrenoverats och erbjuder en ljus och luftig arbetsmiljö och har ändamålsenliga sammanträdesrum för möten med klienter och andra besökare.

– Vi har flyttat till större lokaler, som möjliggör att vi kan fortsätta utöka vår verksamhet och rekrytera nya medarbetare, berättar Fredrik Sundin. Genom det centrala läget i Umeå kommer vårt kontor att fortsätta vara den naturliga mötesplatsen för alla personer som medverkar i de ärenden som vi handlägger.

 

Text: Anders Bergman
Foto: Anders Bergman

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2019

Ackordscentralen assisted Swedish car maker NEVS AB – again!

Ackordscentralen assisted Swedish car maker NEVS AB in a transaction whereby NEVS and Koenigsegg AB are together forming a strategic partnership, enabling the development of parallel vehicle models in slightly higher volumes with emphasis on electrification, as well as strengthening growth opportunities in the hyper car segment.

NEVS is making a capital injection of EUR 150 million, thereby taking a minority stake in Koenigsegg’s parent company.

Additionally, the parties are forming a joint venture to expand into new market segments where NEVS AB is contributing USD 150 million in starting capital for a 65 percent stake and Koenigsegg obtains 35 percent by contributing primarily with intellectual property, technology licenses, and product design.

Ackordscentralens´ team included Mikael Kubu, Lars Zetterberg and Kenneth Nilsson.

Read more here.

Ackordscentralen rådgivare i mångmiljardaffär

Ackordscentralen har medverkat som rådgivare i en affär värd USD 930 000 000 när 51 % av aktierna i NEVS såldes till Evergrande Group i Kina. Syftet med aktieköpet i NEVS är att göra bolaget till en global ledare inom smarta och hållbara transporter. Ackordscentralens team har bestått av Mikael Kubu, Lars Zetterberg och Kenneth Nilsson.

Läs mer här i pressmeddelandet från NEVS.

Affärsjuridik i Norrland

Handläggning av konkurser och företagsrekonstruktioner utgör kärnan i Ackordscentralens verksamhet. Men Ackordscentralen Norrland med kontor i Umeå, har alltsedan företaget grundades 1994 även haft en affärsjuridisk verksamhet som drivits parallellt med den obeståndsrättsliga verksamheten.

– Vi arbetar med företagsjuridik, säger Anders Bergman, som är vd på Ackordscentralen Norrland. Inom detta ryms såväl traditionell affärsjuridik som obeståndsrätt. Alltsedan vi startade verksamheten 1994 har vi haft jurister med erfarenhet av och intresse för affärsjuridik. Det har därför varit naturligt att även ha med detta arbetsområde i vår verksamhet.

Olika erfarenheter bidrar till bredd
– Genom vår inriktning mot både affärsjuridik och obestånd utvecklar vi ständigt vår kompetens, säger Andreas Byström, som är jurist vid Ackordscentralen Norrland. Det blir en korsbefruktning där båda dessa delar av vår verksamhet har nytta av den andra.

Samtliga jurister vid Ackordscentralen Norrland har utifrån sina tidigare erfarenheter kompetens inom olika specialområden, något som bidrar till verksamhetens bredd.

– Andreas Byström, med bakgrund som advokat på en affärsjuridisk byrå, har under senare år framförallt arbetat med större transaktioner avseende företag och fastigheter, berättar Anders Bergman. Fredrik Sundin har specialistkompetens inom bolagsrätt, och Andreas Molander biträder ett flertal fastighetsägare inom hyresjuridik. Mathias Bergström har en tidigare bakgrund som domare vid allmän domstol och engageras ofta i kommersiella tvister.

Jämnt flöde av ärenden
Att syssla med både traditionell affärsjuridik och obeståndsrätt innebär också ett någorlunda jämnt inflöde på uppdrag under en konjunkturcykel. När konjunkturen är stark så minskar behovet av obeståndsrättsliga tjänster men då syns en ökning av de affärsjuridiska uppdragen. Vänder sedan konjunkturen och antalet konkurser och företagsrekonstruktioner ökar så sker detta ofta samtidigt som de affärsjuridiska uppdragen blir något färre.

– Uppdragen inom affärsjuridik och obestånd fungerar som kommunicerande kärl, säger Anders Bergman.

Den norrländska konjunkturen är för närvarande mycket stark och det finns stor investeringsvilja i näringslivet.

– Det märks framförallt genom att efterfrågan på våra affärsjudiska tjänster är mycket god, säger Andreas Byström.

Ackordscentralen Norrlands affärsjuridiska klienter är framförallt små och medelstora företag i Västerbotten, men även företag i andra delar av Sverige är återkommande klienter.

– Vi ser nu positivt på att inom kort få förstärka vårt kontor med ytterligare en jurist. Vi har en ny medarbetare som börjar hos oss i juni, och vi blir då totalt sex jurister på kontoret i Umeå, avslutar Anders Bergman.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2018