Analysgrupp

Ackordscentralen har sju interna analysgrupper där man håller sig uppdaterad kring senaste rättsfall och ny lagstiftning inom olika rättsområden. Kunskapen som sprids genom analysgrupperna ger medarbetarna extra kompetens för att kunna bistå sina klienter på bästa möjliga sätt. Här presenteras gruppen Allmän affärsjuridik som leds av Andreas Byström.

Kan du ge några exempel på vad som ryms inom Allmän affärsjuridik?
Många av våra affärsjuridiska uppdrag avser upprättande och tolkning av samt, i undantagsfall, tvistande kring olika typer av kommersiella avtal som exempelvis avtal om överlåtelse av aktier och fastigheter, hyresavtal, aktieägaravtal, leveransavtal och återförsäljaravtal. Vidare kan nämnas bolagsrättsliga- och immaterialrättsliga spörsmål, olika typer av finansieringsfrågor samt den övriga juridik som berör och aktualiseras av överlåtelser av verksamheter, aktiebolag och fastigheter.

Ackordscentralen är mest förknippat med konkurser och företagsrekonstruktioner. Hur kompletterar den affärsjuridiska verksamheten er kärnverksamhet?
Det gör att inflödet av uppdrag i olika konjunkturer jämnas ut över tid då våra affärsjuridiska klienter inte är samma bolag som vi möter i våra obeståndsärenden. Mellan dessa olika typer av uppdrag blir det dessutom en naturlig korsbefruktning där vi som arbetar med affärsjuridiska uppdrag kan bidra med nyttig kompetens och erfarenhet till kollegor som huvudsakligen arbetar med obestånd och vice versa. För egen del har jag i affärsjuridiska uppdrag många gånger haft god nytta av den kunskap om sakrätt och andra obeståndsrättsliga frågor som mina kollegor besitter.

Vad tycker du själv är mest spännande inom området?
Att få en inblick i många olika verksamheter och hur dessa fungerar och att få vara med på ett hörn och bidra i affärer som påverkar verksamheter, dess anställda och i vissa fall samhället i stort.

Vilka är de största utmaningarna inom Allmän affärsjuridik?
Att hålla sig à jour inom många rättsområden och i olika branscher i ständig förändring.

Vad är det senaste och mest intressanta som hänt inom ert område? Rättsfall och/eller nya lagar.
Mest aktuellt är nog de lagar och förordningar som trätt i kraft i anledning av den pågående pandemin. Dessa regler är viktiga att hålla koll på då de påverkar alla våra klienters verksamheter på ett eller annat sätt.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2021

Text: Anette Norling