Sälj eller avveckla ditt bolag säkert

Företag, ofta aktiebolag, används systematiskt som verktyg för att begå ekobrott. Ska du sälja eller avveckla ditt bolag är det därför viktigt att du gör det på ett säkert sätt. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har satt ihop en lista med varningssignaler att se upp med som du kan använda dig av. Listan är ingen garanti mot oseriösa aktörer utan är tänkt som en första vägledning. EBM har även en checklista med vad du kan tänka på för att undvika att göra affärer med oseriösa aktörer.

Du hittar mer information på EBM:s webbplats:

ekobrottsmyndigheten.se/salja-eller-avveckla-foretag-sakert/

ekobrottsmyndigheten.se/checklista-undvik-oseriosa-aktorer/

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2022

Text: Anette Norling
Bild: Scott Graham/Unsplash