Stiftelsen Ackordscentralens Dag 2023

Efter många års uppehåll är det äntligen dags för Stiftelsen Ackordscentralens Dag. Dagen bjuder på ett varierat innehåll och inleds med temat ”Vart tar världen vägen?”. Därefter behandlas allt från styrelsens roll i dagens turbulenta omvärld till fastighetsbranschens utmaningar och Sveriges väg framåt. Vi har träffat Stiftelsen Ackordscentralens ordförande Bertil Hult för att prata lite om eventet.

Eventet hålls vanligtvis vartannat år, men på grund av pandemin är det fem år sedan sist. Vad kan besökarna förvänta sig?
Pandemin ställde ju till det på många sätt, men nu är vi tillbaka med full kraft. Vi kommer att fokusera på en framtidsspaning i en osäker värld. De kvardröjande effekterna av pandemin i kombination med krig i Europa skapar mycket stora utmaningar för vårt näringsliv. Här har Ackordscentralen en viktig roll att spela. Våra stadgar är tydliga med uppdraget: att tillvarata leverantörers, fordringsägares, de anställdas och samhällets intressen i rekonstruktioner och insolvens. Att i det sammanhanget också kunna berätta om den nya rekonstruktionslagstiftningen skapar en inramning som jag tror kan bli väldigt intressant.

Vilket syfte fyller Stiftelsen Ackordscentralens Dag?
Syftet är tvådelat, dels att ge våra gäster en intressant och tankeväckande dag, dels att fortsätta marknadsföra vårt varumärke och att sätta in det i sitt sammanhang.

Besökarna kommer att få lyssna till många olika ämnen. Allt från ”Vart är Sverige på väg” till en utvärdering av den nya rekonstruktionslagstiftningen och en analys ur ett mer globalt perspektiv. Vad ser du själv mest fram emot?
Jag tycker, särskilt i dessa tider, att en styrelses omvärldsbevakning och diskussion kring de slutsatser man kan, och behöver, dra utifrån sitt företags verksamhet skall bli mycket intressant.

Det är flera stora namn under eventet som Klas Eklund och Annika Winsth. Vad betyder det för att locka publik?
Såklart är ju den typen av mycket kvalificerade föredragshållare en viktig ingrediens i att locka besökare. Jag hoppas att det också leder till en hög interaktion mellan scenen och publiken!

Anmälan till eventet sker här senast den 26/3. På sidan hittar du också fullständigt program etc.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 1 2023

Text: Anette Norling, Bertil Hult

Möt Ackordscentralens nya styrelseordförande Bertil Hult

Berätta om din bakgrund.
Jag är född 1956, utbildade mig till reservofficer i flottan och gick därefter på Handelshögskolan i Stockholm. Under 12 år jobbade jag på Carnegie, merparten av tiden som chef för kapitalförvaltningen och privatbanksverksamheten. Jag har varit vd för Vinge Stockholm, samt fram till 2010 vd för Skandia.

Jag har under en stor del av mitt yrkesliv suttit i flera styrelser, främst inom den finansiella sektorn. Jag har varit ordförande och ledamot i bank, försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsförmedlare. Numera har jag, vid sidan av jobbet, ideella uppdrag i några olika stiftelser.

Privat är jag gift med Susanne som är skolsköterska på Fryshuset. Vi har två döttrar och fem barnbarn.

Du har suttit i Ackordscentralens styrelse sedan 2016, och i slutet av mars tillträdde du som ordförande. Vad är ditt mål som ordförande?
Jag har haft en bra inkörningsperiod, och en god möjlighet att lära känna Ackordscentralen. Jag och den övriga styrelsen har lång erfarenhet från olika typer av verksamhet och situationer vilket kan vara till stort värde. Dessutom har mina år på Vinge gett en mer fördjupad kunskap om att bedriva denna typ av verksamhet.

Mitt och styrelsens mål är att säkerställa att vi kan leva upp till vårt ändamål, dels att tillvarata olika fordringsägares intressen vid rekonstruktion och insolvens, samt att stödja förändringsprocesser, forskning och utbildning i näringslivet med syfte att skapa och vidmakthålla effektiva och lönsamma företag.

Kommer det att bli några stora förändringar i styrelsearbetet jämfört med tidigare?
Spontant är svaret nej. Däremot jobbar vi hela tiden med förändring inom Ackordscentralen. Det kan gälla allt från varumärkesprofilering till att säkerställa en optimal organisationsstruktur.

Du arbetar som partner på Erneholm Haskel, en firma inom finansiell rådgivning. Har du nytta av det i rollen som ordförande?
Jag jobbar mest med M&A (Mergers & Acquisitions) där vi rådger företag, styrelser och ägare i frågor kring förvärv och försäljningar. Jag tror att den erfarenheten kan vara av värde i att förstå under vilka förutsättningar Ackordscentralens medarbetare utför sitt arbete.

Du är även ordförande i Max Matthiessen och Asia Growth Capital Management. Vilka är dina främsta styrkor i rollen som ordförande och kan du dra nytta av övriga engagemang i rollen som ordförande för Ackordscentralen och vice versa?
Det är inte ett direkt utbyte mellan dessa uppdrag, utan det bidrar nog snarare till den erfarenhetspool som jag har tillgodogjort mig genom åren. Jag är i många delar ganska typisk för min generation, det vill säga konsensusinriktad och ganska resonerande på temat ”bättre rätt än fort”. Jag är också ganska strukturerad och gillar ordning och reda.

Corona har på kort tid fått förödande konsekvenser för samhällsekonomin, vilken roll spelar styrelsens arbete under sådana omständigheter?
Vi är mitt uppe i denna fullständigt omvälvande händelse vars långsiktiga påverkan på samhället är okända. Jag tror att vi, på alla nivåer, måste våga ta tiden för att göra en analys där vi fattar nödvändiga beslut på fakta, och inte på ett behov av att visa handlingskraft. För Ackordscentralen kommer detta, tyvärr, att innebära många nya uppdrag så vår verksamhet är inte direkt negativt påverkad. Däremot kommer vi, liksom alla andra, att drabbas av de indirekta effekterna av pandemin. Styrelsens roll i denna situation blir att säkerställa att vi långsiktigt fortsätter att utföra vårt uppdrag.

Tror du att pandemin kommer att påverka styrelsearbetet generellt sett i framtiden?
Ja, jag tror att hela samhället har fått en påminnelse kring vikten av att ha robusta alternativplaner i beredskap. För en styrelse kommer det att beröra bemanning, kommunikationssystem, lagerhållning, logistik med mera. Vi får nog snegla på hur man tänkte kring dessa frågor tidigare, innan globalisering och ”just-in-time”-tänket blev dominerande.

Du verkar ha fullt upp med såväl arbete som styrelseengagemang. Vad gör du när du har tid över?
Jag tar gärna båten ut till vårt ställe i Stockholms skärgård, eller tar en golfrunda.

Text: Anette Norling

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2020