Rekonstruktionen blev en nytändning för BTH Bygg

Ungefär åtta av tio företagsrekonstruktioner i byggbranschen misslyckas. BTH Bygg i Solna är ett av de framgångsrika undantagen. Nu tar bolaget nästa steg – och förvärvar verksamheten i ett annat byggföretag i rekonstruktion.

I mars 2020 avslutades den tio månader långa rekonstruktionen av BTH Bygg. Ärendet är det näst största i Sverige som inleddes under 2019. Sett till ekonomiska värden föregås det enbart av rekonstruktionen i petroleumbolaget Nynäs.

– Det har varit en väldigt krävande process. Jag är oerhört stolt över att vi tillsammans med Ackordscentralen lyckades rädda BTH Bygg från konkurs. På köpet har vi svetsats samman som företag och står nu väl rustade för framtiden, säger Claes Holmberg, BTH Byggs vd och numera även majoritetsägare.

Vid starten 1992 var BTH Bygg inriktat på byggservice, främst åt offentliga beställare i Stockholm. En rejäl expansion tog fart 2014, sedan bolaget inlett en intensiv satsning på byggentreprenader inom nyproduktion. Ofta byggde dessa kontrakt på offentliga upphandlingar som omfattade hundratals miljoner kronor.

Prispressad sektor
Claes Holmberg kom till BTH Bygg som konsult 2016 inom HR och bemanning. Då rekryterade det snabbväxande bolaget drygt en person i veckan. I augusti 2018 anställdes han som vd och insåg snabbt att nyproduktionsdelen var förknippad med stora risker och alltför optimistisk prissättning.

– Det här är en hårt konkurrensutsatt och väldigt prispressad sektor. Ett byggbolag fastnar tyvärr lätt i rollen som både projektledare och bank i olika kapitalkrävande, samhällsviktiga byggprojekt, säger Claes Holmberg.

Han konstaterar att det från planering till sista spik kan hinna passera tre, fyra år av tilläggsarbeten och ändrade förutsättningar. Förseningar och fördyringar utanför bolagets kontroll är vanliga, men påverkar inte alltid beställaren. I stället blir det ofta byggaren som drabbas av höga viten och skadestånd.

– En av nycklarna i vår bransch är att förbättra kommunikationen mellan beställare och utförare, framhåller Claes Holmberg.

15-procentigt ackord
När BTH Byggs ekonomiska problem blev akuta tvingades man ansöka om rekonstruktion. Den beviljades av Solna tingsrätt i maj 2019. I slutet av det året inleddes de tuffa ackordsförhandlingarna. Enligt lag ligger lägsta möjliga ackord på 25 procent av fordringarnas belopp, men för ett bolag med skulder på flera hundra miljoner kronor var även detta en oöverstiglig ekvation. Lösningen blev att åberopa särskilda skäl och att erbjuda ett 15-procentigt ackord. Det accepterades av nära 90 procent av borgenärerna och därefter även av domstolen.

– Alternativet var att BTH Bygg hade försatts i konkurs. Av principskäl ville Skatteverket gå på den linjen, trots att deras fordringar motsvarade ungefär sju procent av totalen. Samhällsekonomiskt sett var det en något anmärkningsvärd inställning, säger Claes Holmberg.

En lönsam kärna
Bakgrunden var att även domstolen bedömde att det inom BTH Bygg fanns en lönsam och livskraftig kärna – nämligen ursprungsverksamheten byggservice. Ett konkurrerande byggföretag stod redo att ta över den delen, men när coronapandemin briserade förändrades läget. I bakfickan hade dock Claes Holmberg en egen reservplan.

– Jag tog kontakt med bolagets finansiär. ”Om ni tror på mig och på bolaget så kör vi”, sa jag.

Och så blev det. Sedan april 2020 äger nu Claes Holmberg 70 procent av holdingbolaget BTH Management, som i sin tur äger BTH Bygg. Resterande 30 procent ägs av BTH Byggs operative chef Peter Garhamn, med förflutet som revisor. En av förklaringarna till Claes Holmbergs satsning kan ha med hans tidigare yrkeskarriär att göra. Innan han hamnade i bygg- och fastighetsbranschen tillbringade han 30 år i finanssektorn. Han har dessutom haft uppdrag som styrelseproffs och ackrediterad medlare, vilket innebär att han är van vid att hantera tvister och förhandlingar.

– Jag hade nog en del nytta av det även under rekonstruktionen, men framför allt fick vi väldigt god hjälp av Ackordscentralen. Utan deras företrädare hade det här inte gått, säger han.

Fokus på byggservice
Under rekonstruktionsprocessen tvingades BTH Bygg säga upp över 100 medarbetare. Affärsområdena rot och nyproduktion avvecklades och årsomsättningen reducerades från en miljard till cirka 300 miljoner. Ersättningar till underentreprenörer ställdes in, projekt kopplade till offentlig upphandling kunde inte genomföras och bolaget fick endast använda sig av kontant- och förskottsbetalningar.

– Det var en mycket påfrestande tid för många parter, men nu är vi igenom det här stålbadet och lägger hela vår kraft på att bli marknadsledande inom byggservice i Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Vi har ramavtal med kunder som exempelvis Stockholms stad, Uppsala kommun, Swedavia och SL, där vi jobbar med om- och tillbyggnader, reparationer och löpande underhåll, berättar Claes Holmberg.

Förvärv i Västerås
Med start under september får BTH Bygg dessutom ett dotterbolag i Västerås, Nya Aros Bygg. Den verksamheten har sin grund i Aros Bygg & Förvaltning, som i maj i år beviljades företagsrekonstruktion av Västmanlands tingsrätt.

– Aros Bygg & Förvaltning har många likheter med BTH Bygg. Företaget har funnits i 27 år, har byggservice som kärnverksamhet men hamnade på obestånd efter olika nybyggnads- och entreprenadprojekt, förklarar Claes Holmberg.

Genom BTH Byggs förvärv av verksamheten kan de drygt 50 anställda i Västerås nu behålla sina jobb. Sammantaget kommer BTH Bygg och Nya Aros Bygg att sysselsätta cirka 110 medarbetare och ett stort antal underentreprenörer.

– När BTH Bygg firar 30-årsjubileum nästa år räknar vi med att ha en total årsomsättning på drygt 500 miljoner kronor i koncernen. Men den här gången ingår en mycket begränsad nyproduktion, påpekar Claes Holmberg.

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 3 2021

Text: Lena Lidberg
Bild: BTH Bygg

Ackordscentralen rekonstruerar BTH Bygg Aktiebolag

BTH Bygg Aktiebolag (”Bolaget”) ansökte den 21 maj 2019 om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt.

Bolaget bedriver byggverksamhet inom följande områden:

  • byggservice
  • renovering och tillbyggnad
  • nyproduktion

Bolaget med en omsättning på drygt 1 000 mkr, har cirka 135 anställda, ett tiotal konsulter samt sysselsätter därutöver ett mycket stort antal underentreprenörer.

Mikael Kubu, vd och koncernchef vid Ackordscentralen, har utsetts till rekonstruktör i ärendet.

Se bolagets hemsida för vidare information: BTH Bygg