En konkursvåg utan dess like

Konkurserna inom hotell- och restaurang-branschen ökade under mars med 123 procent jämfört med mars i fjol. Handel, transporter, bemanning och kommunikation är andra exempel på sektorer som just nu blöder.

Coronapandemins konsekvenser är ännu omöjliga att överblicka. Redan efter ett par veckor fanns dock tyd­liga bevis på hur krisen inlednings­vis har slagit mot olika branscher. Kreditupplysningsföretaget UC:s statistik visar att konkurserna inom hotell- och restaurangnäringen ökade med 123 procent i mars i år jämfört med mars 2019. Ökningen inom trans­portsektorn var även den mycket hög, 105 procent.

– Hotell- och restaurangbranschen har alltid varit konkursutsatt, men aldrig i den här omfattningen. Med låga marginaler och höga hyror upp­lever branschen en konkursvåg som vi aldrig har sett tidigare, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i en kom­mentar.

I nästa fas är bedömningen att underleverantörer till bilindustrin får en allt tuffare situation, liksom exempelvis åkerier. Delar av fordons­industrin står redan stilla eftersom viktiga komponenter i produktions­kedjan saknas. Konkursvågen väntas dessutom tillta i takt med att krisen sprider sig och når fler sektorer och större bolag.

Stor ökning av rekonstruktioner
Parallellt ökar antalet nyinskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Mellan 30 mars och 5 april var den siffran 25 350 personer, vilket är en högre notering än för någon enskild vecka under finanskrisen 2008. Sam­tidigt har antalet rekonstruktioner ökat rejält från och med mitten av mars. Fem bolag per dag hamnar nu i rekonstruktion, vilket kan jämföras med 2019 då siffran var ett bolag var tredje dag.

– Jag har aldrig sett en sådan kraftig ökning av rekonstruktioner förut. I första hand drabbas detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen, men i nästa skede kommer detta att påverka banker och fastighetsägare som får förhandla om nedskrivningar av skulderna till de här bolagen, säger Richard Damberg.

Drabbar tjänstesektorn
Inom besöks- och restaurangnäring­en välkomnas regeringens stödpaket, men det finns också kritik mot hur en del av åtgärderna är utformade. Vis­sa aktörer hävdar till exempel att det finns betydligt större politisk vana av att hantera kriser i industrin än i tjänstesektorn. Bransch- och arbets­givarorganisationen Visita framhåller att det snabbt krävs fler insatser för att undvika ytterligare konkurser och massarbetslöshet. Bland Visitas drygt 5 000 medlemsföretag finns restau­ranger, hotell, campingar, nöjespar­ker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar.

– Det behövs mer direkta stöd till drabbade företag, utökade korttids­permitteringar som omfattar hela kostnaden och mer hjälp kring fasta kostnader som till exempel hyror, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.

Han konstaterar samtidigt att varsel, konkurser och arbetslöshet i denna bransch ofta slår hårt mot sam­hället i stort.

– Det här är den näring som i sär­klass anställer störst andel från grupper som annars har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, unga och utrikes födda.

Potentiell skuldfälla
Redan i mitten av mars meddelade Stureplansgruppen, ett av Sveriges största företag inom besöksnäringen, att den ekonomiska krisen var ett fak­tum. Största ägare i bolaget är Vimal Kovac, Petter Stordalen och Fredrik Holmström. Koncernen har cirka 3000 anställda och driver både hotell, restauranger, barer och event­verksamhet i Stockholm, Göteborg, Visby och Åre. Nattklubbarna har tills vidare stängts, prov- och tim-anställningar har avslutats och många av de tillsvidareanställda har varslats.

– Läget är kritiskt och vi har drama­tiska tapp utan historisk liknelse. Just nu arbetar vi med en plan för att säkra företagets överlevnad, säger Sture­plansgruppens vd, Vimal Kovac, i en kommentar.

Regeringens förslag om att mot ränta och avgift få anstånd med att betala in skatt, moms och arbetsgivar­avgifter ser han mest som en potentiell skuldfälla. I rådande läge anser han att staten borde efterskänka dessa delar, förslagsvis retroaktivt från den 1 januari fram till september i år.

Flera butikskedjor i konkurs
Även statligt ägda bolag som Casino Cosmopol – dotterbolag till Svenska Spel – kom under mars med ett varsel som berör 90 procent av personalen. Totalt har kasinorörelsen 860 medar­betare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Under tiden har många mindre företag i besöksnäringen redan kastat in handduken. Ett av de bolag som snabbt försattes i konkurs var SAV utanför Malmö, känd som en av landets krogar med stjärna i Guide Michelin.

”Covid-19 har gått fram som en tor­nado i vår bransch och förstört allt i sin väg i en rasande fart”, skriver krögarna Sven Jensen och Alexander Fohlin på SAV:s hemsida.

Bara under de senaste veckorna har dessutom flera kända butikskedjor försatts i konkurs. Dit hör till exempel Accent, Rizzo och Morris (som ägs av Venue Retail Group), klädkedjorna Joy (dotterbolag till MQ) samt Flash och Dea Axelssons (som ägs av Mellby Gård via bolaget Lund Fashion).

”Effekterna av covid-19 har försatt bolaget i ett akut läge. Försäljningen är nästan utraderad och huvuddelen av bolagets kostnader kvarstår. Detta är ytterst tragiskt och vi lider med alla anställda som kämpat in i det sista”, skriver Mellby Gårds vd Johan Andersson i ett pressmeddelande.

Text: Lena Lidberg
Foto: Davtyan/Unsplash

Ur Ackordscentralen Nyheter nr 2 2020