Ackordscentralen Nyheter nr 1 2024

Den här gången handlar huvudartikeln om ett växande problem, nämligen företagskriminalitet. I slutet av februari presenterade Ekobrottsmyndigheten (EBM) sin årsredovisning för 2023. Här konstateras att ekobrott är en allt viktigare del av den organiserade brottsligheten. Under året ökade inflödet av ärenden till EBM med drygt 20 procent men mörkertalet är stort.

Ur innehållet:  Ekobrotten ökar – och blir till samhällshot. | Viss ljusning i detaljhandeln. | En översyn av den statliga lönegarantin. | Färre rekonstruktioner med nya lagen. | Märklig tolkning av HD-dom. | Ackordscentralens remissvar: Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag. | Ny vd på AC Syd. | Stipendiat Emma Frankenberg. | Rättsnytt. | Frågespalt. | Profil: Erik Hellström. | Läs Ackordscentralen Nyheter nr 1 2024 här.