Ackordscentralen hanterar Hälsingestintans konkurs

Hälsingestintan AB, 556568-3439, försattes i konkurs den 23 maj 2019. Även dess fyra dotterbolag försattes i konkurs dagen efter.

De fem bolagen bedriver tillsammans en slakteri- och styckningsverksamhet från ägda lokaler i Eskilstuna samt hyrda kontorslokaler i Stockholm och Ljusdal.

Koncernen har bedrivit verksamheten sedan 1999 och sysselsätter idag 31 anställda. Under 2018 och 2019 fram till konkursutbrottet har bolaget omsatt 143 Mkr.

Mikael Kubu, vd och koncernchef vid Ackordscentralen, har utsetts till konkursförvaltare i samtliga fall, och Anders Martens är honom behjälplig med handläggningen av konkurserna.

Se bolagets hemsida för vidare information: Hälsingestintan